องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
(ภูพานรุ่นที่5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการอบรมและสัมมนาสร้างเครือข่ายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 3 ( 23-26 พฤษภาคม 2566 ) ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมี นางสาวขวัญใจ หอสกุล เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวด้ว
สอบถาม