องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ

แบบฟอร์มใบคำร้อง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 
♦ ใบคำร้องขอใช้รถชมวิว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรคราม
 
♦ ใบคำร้องจองห้องประชุม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบถาม