องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
วันนี้ (23 พ.ค.66) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนางสาวณัฐนันท์ แก้วกิตติวัฒน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ร่วมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์วัดโบสถ์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน
สอบถาม