องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตรองเท้าตำบลปลายโพงพาง หมู่ที่ 1 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม

วันนี้ 22 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนางสาวขวัญใจ หอสกุล เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อน การดำเนินงานตามโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2566 ประจำเดือนพฤษภาคม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตรองเท้าตำบลปลายโพงพาง หมู่ที่ 1 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา โดยมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการลงพื้นที่

สอบถาม