องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการอบรมและสัมมนาสร้างเครือข่ายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ( 16-19 พฤษภาคม 2566 ) ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร

โดยมี นายสุรชัย ลี้สุทธิพรชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวธาริษา ยอนแมมะดัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวด้วย

สอบถาม