ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (ระบบประปาหมู่บ้านดอนจั่น) หมู่ที่ 5 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) จำนวน ๖๐ คน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่งบางรายการ สำหรับเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง หมายเลขทะเบียน ตค-๑๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเปลี่ยนระบบเบรค และเปลี่ยนอุปกรณ์รถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๗ ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น VELLFIRE แบบ Platinum สีขาว เครื่องยนต์เบนซิน ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน กก-๕๖๗ สส. เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ณ อาคารปฏิบัติธรรมวัดเกตการาม ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำหรับกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิ๊กเพื่ออ่าน

จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (การแปรรูปและพัฒนาสินค้าประมง) ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีคัดเลือก

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกจัดจ้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (การแปรรูปและพัฒนาสินค้าประมง) ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีคัดเลือก

คลิ๊กเพื่ออ่าน

จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการจัดพิธีวันพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช และพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง