ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ปฏิบัติงานภายในโรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสี่แยก – บ้านวัดประชา ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำหรับใช้ประจำกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านบางกระบือ – บ้านบางน้อย ตำบลบางกระบือ เชื่อมตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และติดตามผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ปฏิบัติงานภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะและขนส่งบางรายการ สำหรับรถบรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน บจ- ๗๘๕๕ สส.