ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563-ธันวาคม พ.ศ.2563) และประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564-มีนาคม พ.ศ.2564)

ซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (ประจำห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ตามโครงการมหกรรมว่าวไทย และสืบสานกีฬาว่าวไทย เล่นว่าวกลางแม่น้ำ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง