แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และติดตามผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (ระบบประปาหมู่บ้านดอนจั่น) หมู่ที่ 5 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน ๑ คัน ตามโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านการศึกษา งานศาสนา ประเพณี กีฬาและนันทนาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะและขนส่งบางรายการ สำหรับรถบรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน บจ- ๗๘๕๔ สส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง