ยกเลิกประกาศเชิญชวน

จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (ระบบประปาหมู่บ้านดอนจั่น) หมู่ที่ 5 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (กองการเจ้าหน้าที่ และกองสาธารณสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (การแปรรูปและพัฒนาสินค้าประมง) ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (การแปรรูปและพัฒนาสินค้าประมง) ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) จำนวน ๖๐ คน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเปลี่ยนระบบเบรค และเปลี่ยนอุปกรณ์รถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๗ ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น VELLFIRE แบบ Platinum สีขาว เครื่องยนต์เบนซิน ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน กก-๕๖๗ สส. เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง