ประกาศเชิญชวน

จ้างจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และติดตามผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะและขนส่งบางรายการ สำหรับรถบรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน บจ- ๗๘๕๔ สส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง