รายงานผลการประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดมณีสวรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565

คลิกเพื่ออ่าน

การเปิดเผยราคากลางเเละการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่5 ต.เเหลมใหญ่ เชื่อมหมู่ 12 ต.บางขันเเตก อ.เมือง