ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปากมาบ-บ้านฉู่ฉี่ หมู่ที่ 8,9 ตำบลบางแก้ว เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกเพื่ออ่าน

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานซ่อมแซมถนนและคอสะพาน คศล. จำนวน ๓ สาย ตามสัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒๙๗,๕oo.-บาท กำหนดงานเสร็จภายใน ๑๕ วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๕ โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง

คลิกเพื่ออ่าน

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ชนิด 10 ล้อ ยี่ห่อ ISUZU รุ่น FVZ๓๔ QNDXU เครื่องยนต์ยี่ห่อ ISUZU ๖HK๑-TCN เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้า ๒๔o แรงม้า ขนาดความจุ 12,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ จำนวน ๒ คัน ๆ ละ ๔,๙๙o,ooo บาท

คลิกเพื่ออ่าน

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกเพื่ออ่าน

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองแม่กลอง (หลวงพ่อบุญมาประชาอุปถัมภ์) วัดสวนแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลลาดใหญ่-คลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกเพื่ออ่าน

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดสาธุชนาราม หมู่ที่ 7 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกเพื่ออ่าน

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดสวนแก้วอุทยาน หมู่ที่ 3 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกเพื่ออ่าน

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างสะพานทางเท้าคินกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองวัดใหม่ศรีสุวรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมใหญ่ เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกเพื่ออ่าน

ประชาสัมพันธืการตรวจรับงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านต้นลำแพน-บ้านเขายี่สาร หมู่ที่ 3,1 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

คลิ๊กเพื่ออ่าน