ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สาย สสถ.33-008 หมู่ที่2 ต.วัดประดู่ เชื่อมหมู่ที่5 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้าข้ามคลองวัดใหม่ศรีสุวรรณ หมู่ที่ 4 ต.แหลมใหญ่ เชื่อมหมู่ที่ ๖ ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่เกาะฟอกแลนด์ หมู่ที่2 ต.คลองโคน อ.เมืองฯ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 3 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดลังกา หมู่ที่8 ต.บางช้าง อ.อัมพวา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกเกตุ บ้านอมรดี หมู่ที่7 เชื่อมหมู่ที่4 เชื่อมหมู่ที่2 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา