ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านบางคนที หมู่ที่ 2,3 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแผสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สส.ถ.14-018(บริเวณสวนนายเทียมแสง เลิศประเสริฐภากร) เชื่อมต่อถนนสายบ้านรางห้าตำลึง) หมู่ที่ 4 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้าข้ามปากคลองแม่กลอง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดาวโด่ง-บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 5,6 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านมอบลัด – บ้านบางตีนเป็ด หมู่ที่ 5 ต.แหลมใหญ่, หมู่ 10 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจไทวิถี หมู่ที่5 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองบางเรือหัก (ข้างบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 8) บริเวณหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 7 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย วัดปราโมทย์-วัดแก้วเจริญ หมู่ที่2 หมู่ที่3 และหมู่ที่4 ต.บ้านปราโมทย์ เชื่อมหมู่ที่4 ต.บางสะแก อ.บางคนที

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดแว่นจันทร์ ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านจัดสรรคลองด่าน-บ้านคลองด่าน หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม