ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองมะขวิด-บ้านคลองบ้านใต้ (สส.ถ.1-0034) ต.ท่าคา อ.อัมพวา เชื่อมตำบลจอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประาณ 2565 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหัวหาด-บ้านคลองซื่อ (สส.ถ.1-0040) ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา เชื่อ ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

คลิ๊กเพื่ออ่าน

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565 เรื่อง จัดจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2566

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกเกตุ-บ้านคลองแขก หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 9 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางตะเคียน-วัดศรีศรัทธาธรรม หมู่ที่ 1 ต.คลองเขิน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อปลาสาธิต-วัดสี่แยก หมู่ที่ 8 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะสำหรับรถชมวิว จำนวน 5 คัน โดยเฉพาะเจาะจง

คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าข้ามปากคลองแม่กลอง ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บริเวณวัดลาดเป้ง หมู่ที่ 3 ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดกลางเหนือ-บางสะแก หมู่ที่2,1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกเพื่ออ่าน