ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองอ้อม – บ้านคลองวัว หมู่ที่ 4,5 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวัดอมรดี หมู่ที่ 4 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดมณีสรรค์ หมู่ที่ 4 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองขุด หมู่ที่ 7 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ดดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) งานโครงการก่อสร้าง/ประบรุงศูนย์สุขภาพและนันทนาการ สำหรับผู้เป็นภูมิแพ้ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชอยภูมิทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ประจำกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะสำหรับรถชมวิว จำนวน 5 คัน โดยเฉพาะเจาะจง

คลิกเพื่ออ่าน