ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศรายงานผลการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ลงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

คลิกเพื่ออ่าน