กิจกรรม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวต้อนรับวันเปิดเทอม แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)