โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโดยประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ

วันที่ (๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโดยประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ เพื่อส่งเสริมอาชีพ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้มาเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ณ ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งกำหนดจัดอบรม จำนวน ๙ รุ่นๆละ ๓๐ คน รุ่นละ ๒ วัน ท่านใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองแผนและงบประมาณ อบจ.สมุทรสงคราม ๐๓๔-๗๑๑๓๒๗

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น