โครงการฝึกอบรม แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างอาชีพและรายได้

วันนี้ ( ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๓.๐๐ น. อบจ.สมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๑๖ จากสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๕๑ คน เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ”แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างอาชีพและรายได้โดยการพึ่งพาตนเอง” บรรยายโดย นายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น