พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้(๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม และอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรที่ ๒ อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารที่สมดล ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น