เมนูสำหรับประชาชน

รับเรื่องราวร้องทุกข์

รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

วารสาร/แผ่นผับ

วารสารและแผ่นผับ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เอกสารแบบฟอร์มองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

Projects Completed
projects-icon.png
Happy Clients
heart-icon.png
K+
Lines Of Code
code-lines-icon.png
Awards
award-icon-free-img.png