ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ เเละซากพัสดุที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562