บุคลากร

แผนผังองค์กร

แผนผังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้บริหารส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักปลัดฯ

บุคลากร สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กองกิจการสภาฯ

บุคลากร กองกิจฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กองแผนฯ

บุคลากร กองแผนฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กองคลังฯ

บุคลากร กองคลังฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กองช่าง

บุคลากร กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กองพัสดุฯ

บุคลากร กองพัสดุฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กองการศึกษาฯ

บุคลากร กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน่วยตรวจสอบฯ

บุคลากร หน่วยตรวจสอบฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

Projects Completed
projects-icon.png
Happy Clients
heart-icon.png
K+
Lines Of Code
code-lines-icon.png
Awards
award-icon-free-img.png