ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำหรับใช้ประจำกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ