ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำหรับใช้ประจำกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ