ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ปฏิบัติงานภายในโรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ