ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายเอกชัย-พระราม ๒ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ