จ้างจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ