ประกาศจากฝ่ายบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายละเอียด     ใบสมัคร