ประกาศงานบุคคล

งานผู้สูงอายุ

วันนี้ (๑ พฤษภาคม ๖๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ณ…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สมุทรสงคราม 发布于 2018年5月1日

สีสัน หรรษา มหาสงกรานต์

วันนี้ (๑๓ เม.ย.๖๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สมุทรสงคราม 发布于 2018年4月13日