นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การเรียนการสอนระบบออนไลน์และการมีส่วนร่วมการบริหารการศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม”

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การเรียนการสอนระบบออนไลน์และการมีส่วนร่วมการบริหารการศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม”