ติอต่อ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000

E-mail:admin@skm-pao.go.th

โทรศัพท์.

034711031(หน้าห้องนายกอบจ.สมุทรสงคราม) ,034-715012(สำนักปลัดฯ)