ติอต่อ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ตำบลแมกลอง อำเภอเมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000

admin@skm-pao.go.th

โทร.

034-715012