ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดาวโด่ง-บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 5,6 ต.คลองเขิน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะบางรายการ สำหรับรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ยี่ห้อมิตซูบิชิไทรทัน สีเทา หมายเลขทะเบียน กค-๓๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดาวดึงส์-ท่าคา หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองตาตั๋น หมู่ที่ ๕ ตำบลแควอ้อม เชื่อมหมู่ที่ ๖ ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายสวนบ้านนางละมัย หมู่ ๕ , ๘ ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมลำโพงเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ภายในสนามกีฬาฯเลขรหัสพัสดุ ๔๖๒-๕๓-๐๐๑๗/๓-๑, ๔๖๒-๕๓-๐๐๑๗/๓-๒, ๔๖๓-๕๓-๐๐๑๗/๓-๓,๔๖๒-๕๓-๐๐๑๗/๓-๔, ๔๖๒-๕๓-๐๐๑๗/๓-๕, ๔๖๒-๕๓-๐๐๑๗/๓-๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง