ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองบางเรือหัก (ข้างบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 8) เชื่อมหมู่ที่ 7 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำเนาสัญาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดบางกะพ้อม

http://www.skm-pao.go.th/wp2020/wp-content/uploads/2021 …

สำเนาสัญาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดบางกะพ้อม Read More »

สัญญาจ้างซ่อมคอสะพานในแนวถนนสายบ้านบางนางจีน-บ้านปากน้ำ ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และ ซ่อมแซมคอสะพานในแนวถนนสายบ้านท่าคา-บ้านดอนสาม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม