ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที ชนิดกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) จำนวน ๖๙ คน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองมะขวิด – บ้านคลองบ้านใต้ (สส.ถ ๑ – ๐๐๓๔) ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา เชื่อม ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อยางรถยนต์ สำหรับใช้กับรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 7 ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น VELLFIRE แบบ Platinum สีขาว เครื่องยนต์เบนซิน 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน กก 567 รหัสพัสดุ 001-53-0007 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์สำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 7 ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น VELLFIRE แบบ Platinum สีขาว เครื่องยนต์เบนซิน 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน กก 567 รหัสพัสดุ 001-53-0007 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง