แก้ไขสัญญาจ้าง

แก้ไขสัญญจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) งานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบริเวณสวนนายดวงเดือน ตันเอี่ยม ถึงสวนนายเทียมแสง เลิศประภากร หมู่ 3,4 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม