ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองเเม่กลอง(หลวงพ่อบุญมาประชาอุปถัมภ์) วัดสวนเเก้ว หมู่ที่ 3 ต.ลาดใหญ่-คลองเขิน

ส่งสำเนาสัญญาจ้างผลิตเเละออกอากาศรายการโทรทัศน์ผ่านสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม