ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองตาตั๋น หมู่ที่ 5 ต.เเควอ้อม เชื่อมหมู่ที่ 6 ต.บางเเค อ.อัมพวา

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ซอยสวนวัด หมู่ที่12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง (ฉบับแก้ไขเพิ่มทเติม ครั้งที่1)

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บริเวณ กม.29ถนนสาย325 (ติดเขตอำเภอดำเนินสะดวก)

ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าโบสถ์คริสต์ หมู่ที่5 ต.ยี่สาร