ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายนัดตาว่าย หมู่ 12 เชื่อมถนนสายสมุทรสงคราม-ปากท่อ หมู่ 12 ต.บางขันเเตก

ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดเเก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) หมู่ที่ 10 ต.เหมืองใหม่