ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางกะพ้อม (คลลาภยิ่งประชานุสรณ์) ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณโรงเรียนวัดท้ายหาด หมู่ที่ 5 ต.ท้ายหาด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านคลองบางกึ่ง-บ้านคลองสวนกลาง (สส.ถ.1-0035) หมู่ที่ 10 ต.ท่าคา อ.อัมพวา, หมู่ที่ 2 ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางตีนเป็ด-บ้านศาลาพักร้อน (สส.ถ.1-0037) หมู่ที่ 10,7,8 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สส.ถ.14-018 (บริเวณบ้านนายเทียมแสง เลิศประเสริฐภากร) เชื่อมต่อถนนสายบ้านรางห้าตำลึง หมู่ที่ 4 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประชาสัมพันธ์ตรวจรับรถยนต์ตรวจการณ์ บริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซ๊ซ๊ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 จำนวน 2 คัน

คลิ๊กเพื่ออ่าน