ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท้ายหาด-บ้านบางนางจีน (สส.ถ.1-0041) ต.ท้ายหาด , ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางนางจีน-บ้านปากน้ำ (สส.ถ.1-0017) ต.ท้ายหาด , ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เชื่อม ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางน้อยใน-บ้านอาม้าพัฒนา (สส.ถ.1-0032) ต.จอมปลวก เชื่อม ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการขุดลอกปากร่องคลองบางบ่อ หมู่ที่ 5 และปากมาบ หมู่ที่ 8 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างระบบประปา บริเวณหมู่ที่ 5 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดมณีสรรค์ หมู่ที่ 4 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสายหุบพลับเชื่อมตะวันจาก หมู่ที่ 7 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวัดอมรดี หมู่ที่ 4 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยภูมิทอง หมู่ที่ 3 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

คลิ๊กเพื่ออ่าน