ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดโบสถ์ หมู่ที่ 5 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานบริเวณโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564โครงการก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดดาวดึงษ์ หมู่ที่ 6 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดธรรมนิมิต ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดคู้สนามจันทร์ หมู่ที่ 3 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดลาดเป้ง หมู่ที่ 3 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบริเวณสวนนายดวงเดือน ตันเอี่ยม ถึงสวนนายเทียมแสง เลิศประเสริฐภากร หมู่ที่ 3,4 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านบางคนที หมู่ที่ 2,3 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแผสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สส.ถ.14-018(บริเวณสวนนายเทียมแสง เลิศประเสริฐภากร) เชื่อมต่อถนนสายบ้านรางห้าตำลึง) หมู่ที่ 4 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้าข้ามปากคลองแม่กลอง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม