ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจไทวิถี หมู่ที่ 5 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดธรรมนิมิต ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจไทวิถี หมู่ที่ 5 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงครามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบุญนาคประชารังสรรค์ (วัดต้นลำแพน) หมู่ที่ 3 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สส.ถ.14-018 (บริเวณสวนนายเทียมแสง เลิศประเสริฐภากร) หมู่ที่ 4 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 3 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรวเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ม.5 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวัดปราโมทย์-วัดแก้วเจริญ ม.ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต.บ้านปราโมทย์ เชื่อมหมู่ที่ 4 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าชุมชนบ้านยี่สาร หมู่ที่ 1,2 บ้านยี่สาร,บ้านคลองบ้านนอก ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม