ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางตีนเป็ด-บ้านศาลาพักร้อน (สส.ถ.1-0037) หมู่ที่ 10,7,8 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางเรือหัก (ข้างบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 8) บริเวณหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 7 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมขยายสะพาน คสล.สายวัดคลองโคน หมู่ที่ 2 ต.คลองโคน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจไทวิถี หมู่ที่ 5 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดธรรมนิมิต ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจไทวิถี หมู่ที่ 5 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงครามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบุญนาคประชารังสรรค์ (วัดต้นลำแพน) หมู่ที่ 3 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน