ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ผ่านสถานีวิทยุกรมการขนส่งทางน้ำเเละพาณิชยนาวี เอฟ.เอ็ม107.5เม็กกะเฮิร์ท

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดาวดึงส์-ท่าคา หมู่ที่8