e-GP

จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการจัดพิธีวันพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช และพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าริมถนนทางเข้าอาคารตลาดปลาแม่กลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิ๊กเพื่ออ่าน

จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการจัดพิธีวันพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช และพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๐ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง