ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านจัดสรรคลองด่าน-บ้านคลองด่าน หมู่ที่ 8 , เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม