ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม