ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนท้ายหาด หมู่ที่ 5 ต.ท้ายหาด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม