ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2565