ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านปากมาบ-บ้านฉู่ฉี่ หมู่ที่ 8,4 ต.บางแก้ว เชื่อมหมู่ที่ 3 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม