จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะและขนส่งบางรายการ สำหรับเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง หมายเลขทะเบียน ตค-๑๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น