สัญญาจ้างงานจ้างเหมอก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ต.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

http://www.skm-pao.go.th/wp2020/wp-content/uploads/2021/07/สัญญาจ้าง-หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์วัดลังกา.pdf
สัญญาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดลังกา