ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอสะพานที่ชำรุด จำนวน 2 สายทาง คือ ซ่อมแซมคอสะพานในแนวถนนสายบ้านบางนางจีน-บ้านปากน้ำ ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม , ซ่อมแซมคอสะพานในแนวถนนสายบ้านท่าคา-บ้านดอนสาม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง