ยกเลิกการจัดจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ทางเดินเท้าข้ามคลองแพรกทะเล หมู่ 4 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีคัดเลือก